Bạo lực gia đình – Nỗi đau in hằn trong tâm trí những đứa trẻ

Safe At Home đã mang đến một chiến dịch về phòng chống bạo lực gia đình với qui mô lớn nhất kể từ khi thành lập.

Safe At Home là một tổ chức được thành lập vào năm 2002 bởi Joe Torre mang trong mình sứ mệnh cung cấp kiến thức để chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình và cứu lấy những mạng sống đang bị đe dọa bởi thực trạng này.

Để lan tỏa tính nhân văn mà tổ chức hướng đến, Safe At Home đã cho ra mắt một chiến dịch lớn nhất từ khi thành lập đến nay mang tên “End the Cycle”. Những print ad xuất hiện trong End the Cycle cũng là những print ad đầu tiên của tổ chức này trong suốt 12 năm hoạt động.

End The Cycle bao gồm các print ad và một đoạn quảng cáo sẽ được quảng bá trên TV qua các kênh CBC, A&E…

Video của chiến dịch End the Cycle:

Print Ads của chiến dịch End the Cycle:

Uyển My / Advertising Vietnam