[SỰ TRỞ LẠI HOÀNH TRÁNG NHẤT] CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÍ CUỘC THI INTELLIGENT INVESTMENT COMPETITION

 

 “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam” - Warren Buffet


Lời trích dẫn của Warren Buffet đã trở thành một trong những triết lí đầu tư nổi tiếng trong thị trường chứng khoán. Theo ông, các nhà đầu tư hãy đầu tư hãy ‘tham lam’ đầu tư thêm khi thị trường đang suy thoái và hãy ‘sợ hãi’ rời đi khi thị trường đang phất lên. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta biết lúc nào nên tham lam khi người khác đang sợ hãi và ngược lại. Điều đó giải thích cho sự hiện diện của Intelligent Investment Competition và Ngài Blue ở đây, để trở thành người bạn, người trợ lý và người thầy trong hành trình hỗ trợ các bạn đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Chỉ một cú nhấp chuột và bạn sẽ được tận dụng hết tất cả lợi ích từ chương trình. Vậy bạn còn chờ gì nữa?


Hãy biến giấc mơ đầu tư của bạn thành hiện thực.

 

🌟Đơn đăng kí: https://bit.ly/IICRegisForm

🌟Về cuộc thi IIC 2021: https://bit.ly/InformationIIC 

🌟Hạn đăng kí: 23:59 20/10/2021

 

-----------------------------------------------

Intelligent Investment Competition (IIC) 2021 là cuộc thi đầu tư chứng khoán cho sinh viên toàn quốc.

-----------------------------------------------

[𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊] 𝐌𝐑. 𝐁𝐋𝐔𝐄 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐅𝐎𝐑𝐌 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐇𝐀𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐎𝐏𝐄𝐍𝐄𝐃 ️

 

“𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ. 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑜𝑜𝑟𝑠. 𝐵𝑒 𝑓𝑒𝑎𝑟𝑓𝑢𝑙 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦. 𝐵𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑓𝑒𝑎𝑟𝑓𝑢𝑙” - Warren Buffet


This Warren Buffet statement has become an excellent investment philosophy in stock trading, implying that investors should be prepared to be ‘greedy’ in a down market and be ‘fearful’ in a soaring market. However, how could we know when to be ‘greedy’ to invest more while others are ‘fearful’ to get out and vice versa. Therefore, Intelligent Investment Competition is here to serve as an assistant, a friend, and a consultant to encourage you in achieving your wise investment decisions. Just one click and all the benefits are yours. Then, tell us what you are waiting for.

 

Come and make your investment dream come true.

 

🌟Registration link: https://bit.ly/IICRegisForm

🌟Information about IIC 2021: https://bit.ly/InformationIIC 

🌟Deadline of registration: 23:59 20/10/2021

 

-----------------------------------------------

Intelligent Investment Competition (IIC) 2021 is a stock investment competition for all university students in Vietnam. 

-----------------------------------------------

 

For more information, please reach us at:

🔍Fanpage: https://www.facebook.com/intelligentinvestmentcompetition

📧Email: intelligentinvestment.cpt@gmail.com

-----

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

🔍Fanpage: https://www.facebook.com/intelligentinvestmentcompetition