Embrace your inner matrix, discover the magic within!


[English Caption Below]


💬 “Học khối ngành kinh tế ra trường rồi mình làm gì ta?”

💬 “Phân tích dữ liệu, Quản lý chuỗi cung ứng có phải là hướng đi tốt hông ta?”


Một nghìn lẻ một câu hỏi được đặt ra - tất cả đều mong cầu 01 đáp án. Thế giới ngày một phát triển tựa như một mê cung rộng lớn với vô số lựa chọn ngành nghề, nhưng làm sao để tìm được lối đi đưa ta đến đích mong muốn? Đó chính là lúc IBeCome 2024 trở thành “hướng dẫn viên” mang bạn đến với "Magic Of Matrix". 


Hãy tưởng tượng chúng ta đang bước vào thế giới Matrix, nơi mà con số và ma trận là ngôn ngữ chính. Tại đây, tất cả chúng ta đều cùng hướng đến một mục tiêu chung, đó là lĩnh hội thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Trong Matrix, dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đi qua từng chặng, bạn sẽ tạo ra một Magic. Loại “phép thuật” này sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong hành trình khám phá lĩnh vực Phân tích dữ liệu trong Quản lý chuỗi cung ứng. 


Với thông điệp Embrace Your Inner Matrix, Discover The Magic Within!” IBeCome 2024 mong muốn khi bạn bước vào thế giới này, đó là lúc bạn thực sự chấp nhận thay đổi. Bạn không còn là người đứng ngoài nhìn vào, mà là người bị cuốn vào vòng xoáy của dữ liệu, dần bị kích thích để tìm hiểu, để khám phá và để thử thách bản thân. Từ đó khai phá những sức mạnh kỳ diệu đang ẩn náu trong con người bạn.

----------------------------------------------------

💬 “What will I do after graduating from economics major?”

💬 “Is Data Analysis and Supply Chain Management a good direction?”


One thousand and one questions were asked - all hoping for one answer. The ever-evolving world is like a vast maze with countless career options, but how do we find the path that will take us to our desired destination? That's when IBeCome 2024 becomes the "guide" that brings you to "Magic Of Matrix".


Imagine we are entering the Matrix world, where numbers and matrices are the main language. Here, we are all aiming for a common goal, which is to acquire new knowledge and skills. In the Matrix, based on your own efforts going through each stage, you will create a Magic. This type of "magic" will help you become stronger and more confident in your journey to explore the field of Data Analytics in Supply Chain Management.


With the message "Embrace Your Inner Matrix, Discover The Magic Within!" IBeCome 2024 hopes that when you enter this world, that is when you truly accept change. You are no longer someone on the outside looking in, but someone caught up in the whirlwind of data, gradually stimulated to learn, to explore and to challenge yourself. From there, discover the magical powers hidden within you.

----------------------------------------------------

Được tổ chức bởi Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế (IBC), IBeCome 2024, với chủ đề “Data Analytics in Supply Chain Management - Phân tích dữ liệu trong Quản lý Chuỗi cung ứng”, là Chương trình học thuật giúp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, kéo dài 03 tháng, gồm 04 Chặng với sứ mệnh to lớn là thổi “Hơi thở cuộc sống” vào giảng đường Đại học của sinh viên UEH nói riêng và sinh viên trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

----------------------------------------------------

THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Chuỗi hoạt động của Chương trình gồm có 4 chặng:

- Chặng 1: Lumos - Talkshow (08/05/2023).

- Chặng 2: Explora - Bàn Truyền thông (13/05/2024 - 15/05/2024).

- Chặng 3: Reparo - Workshop Online (21/05/2024).

- Chặng 4: Aurora - Mock Interview Online (30/05/2024 - 31/05/2024).

----------------------------------------------------

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên trên toàn TP. Hồ Chí Minh có quan tâm đến lĩnh vực Chuỗi cung ứng, đặc biệt là chủ đề “Phân tích dữ liệu trong Quản lý Chuỗi cung ứng”.


#IBC

#IBeCome2024

#Magic_Of_Matrix 

#Data_Analytics_in_Supply_Chain_Management.

----------------------------------------------------

💻 Fanpage: https://www.facebook.com/ueh.ibc/.

📧 Email: [email protected].

📞 Hotline: 

Ms. Từ Khánh Vy - Trưởng Ban Tổ chức: 0905 989 903. 

Ms. Nguyễn Thị Hồng Vy - Trưởng Team Social: 0866 838 753.

Ms. Đinh Phương Thảo - Phó Team Social: 0945 533 508.