“Ăn Tết Ngon, Nhẹ Dáng Son” cùng Mỹ Tâm

Brand: Trà Ô Long Tea+Plus

Agency: JWT Vietnam

Production: Updating

Published/Aired: December 25,2017

Posted: 26/03/2018

SHARE
Description

TVC quảng cáo Tết 2018 của Pepsi cho sản phẩm Trà Ô Long Tea+Plus.

Submit your work at: http://advertisingvietnam.com/creative-work/

Credits