Bếp Núc Là Sẻ Chia

Brand: BlueStone

Agency: Ogilvy Vietnam

Production: Updating

Published/Aired: March 08,2017

Posted: 30/03/2018

SHARE
Description

Ngay cả con trẻ cũng biết việc bếp núc cần cả bố và mẹ sẻ chia, nhưng 88% đàn ông Việt Nam cho rằng việc bếp núc là việc riêng của phụ nữ. Còn bạn nghĩ sao? Một campaign rất ý nghĩa từ BlueStone.

Credits
Client : BlueStone Vietnam
Creative agency : Ogilvy & Mather Vietnam