Converse 2017 - Châu Bùi

Brand: Converse

Agency: Unknown

Production: Mad Productions

Published/Aired: December 08,2017

Posted: 10/06/2019

SHARE
Description

Chút kì quái, tinh nghịch, phá cách, tự tin hay độc nhất. Hãy tạo nên phong cách cá tính của mình cùng white Chucks. @chaubuii

#ForeverChuck

Submit your work at: http://advertisingvietnam.com/creative-work/

Credits
Brand : Converse
Production house : MAD Productions
Director : Minduke
DOP : Phuoc Le
Producer : Derek Duong
Content Writter : MAD Team