MV Thiên Long - Cùng Vui Tựu Trường Sẵn Sàng Học Tốt

Brand: Thiên Long

Agency: Redder Advertising

Production: Zorba Production

Published/Aired: July 18,2018

Posted: July 19, 2018

SHARE
Description

Thiên Long mãi là thương hiệu chắp cánh cho những ước mơ của học sinh Việt Nam. Những giai điệu vui tươi càng làm cho mùa tựu trường năm học mới thật đáng mong chờ. Các bạn cứ sẵn sàng học tốt, mọi hành trang và niềm vui cứ để Thiên Long Điểm 10 làm cho vẹn tròn nhé!"

Submit your work at: http://advertisingvietnam.com/creative-work/

Credits
Brand : Điểm 10 - VPP Thiên Long
Agency : Redder
Production house : Zorba
Director : Huỳnh Bảo Anh