Đi để trở về 2

Brand: Biti's

Agency: Redder Advertising

Production: Zorba Production

Published/Aired: December 31,2007

Posted: December 31, 2017

SHARE
Description

Phần 2 của chiến dịch Đi để trở về với tên gọi "Chuyến đi của năm" của Biti's Hunter

Credits
Client : Biti’s
Agency : Redder Advertising
Production : Zorba Production