Đón Tết phải lớn cùng Samsung

Brand: Samsung

Agency: Ogilvy Vietnam

Production: May Production

Published/Aired: January 17,2018

Posted: January 17, 2018

SHARE
Description

Mỗi năm lại Tết một lần, nhưng cảm xúc háo hức sẽ không bao giờ cũ khi bạn biết làm mới những truyền thống thân quen.

Credits