Grab - Đánh tay lái, Hái thành công

Brand: Grab

Agency: Mango Digital

Production: CK Media

Published/Aired: June 06,2018

Posted: 13/06/2018

SHARE
Description

Trở thành Đối tác GrabCar, những chuyến xe không chỉ mang đến một cuộc sống đầy đủ hơn mà còn chở những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống: Mua xe, mua nhà, cưới vợ hiền,... Grab - Đánh tay lái, Hái thành công.

"Become GrabCar partner - when the rides carry not only better living condition, but also carry big goals: upgrade to a new car, buy a decent house, get married,…
Grab - Turn the wheel, grab the goal."
Submit your work at: http://advertisingvietnam.com/creative-work/

Credits
Brand : Grab
Agency : Mango Digital
Production House : CK Media