Hai Lúa - Tide trắng đột phá

Brand: Tide

Agency: Leo Burnett Vietnam

Production: Updating

Published/Aired: September 08,2016

Posted: 29/03/2018

SHARE
Description

Một TVC rất vui nhộn của Tide. Ngạc nhiên chưa!

Credits
Client : Tide Vietnam
Advertising Agency : Leo Burnett Vietnam