MV Con Phải Làm Sao?

Brand: Total Vietnam

Agency: Digipencil MVV

Production: Updating

Published/Aired: January 20,2018

Posted: 23/03/2018

SHARE
Description

1 sản phẩm âm nhạc mới từ sự kết hợp giữa DigiPencil MVV, BrandBeats và Total Vietnam.

Credits
Sáng tác : Bùi Công Nam và Nguyễn Hải Minh Cơ
Phối khí : Nguyễn Hải Phong và Trần Dũng Khánh
: Trần Dũng Khánh
Mixing & Mastering : Minh Maximum