MV Nhà Là Nơi 2018 - Trúc Nhân

Brand: Vinasoy

Agency: Dinosaur Vietnam

Production: Startling Production

Published/Aired: June 20,2018

Posted: June 21, 2018

SHARE
Description

MV Nhà Là Nơi 2018 do Trúc Nhân thể hiện là một sản phẩm của Fami nhằm tôn vinh ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Submit your work at: http://advertisingvietnam.com/creative-work/

Credits
Brand : Fami
Client : Vinasoy
Composer & Producer : Nguyen Hai Phong
Music : BrandBeats
Singer : Truc Nhan
Director : Nhu Trang
Production House : Starling Production
Agency : Dinosaur Vietnam
Creative Director : Trong Nguyen
Art Director : Ly Sei
Copywriter : Trung Bui, Thu Vu
Account Management : Ngoc Le, Huyen Vo