OMO Mới với Hệ Bọt Thông Minh - Xoáy bay vết bẩn cứng đầu sau 1 lần vò

Brand: OMO Vietnam

Agency: MullenLowe Vietnam

Production: Updating

Published/Aired: January 05,2018

Posted: 26/06/2018

SHARE
Description

Từ những nghiêm cứu chuyên sâu tập trung vào điều kiện môi trường và thói quen giặt giũ của người tiêu dùng Việt Nam, OMO Thế hệ mới với Hệ Bọt Thông Minh tạo ra hàng triệu lớp sóng bọt xoáy bay các liên kết vết bẩn, cho quần áo trắng tinh sạch tươm sau chỉ một lần vò.

Trải nghiệm giặt giũ chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế!

Submit your work at: http://advertisingvietnam.com/creative-work/

Credits
Agency : Mullen Lowe