Quảng cáo: Hè là phải chơi - chơi Hè có Vietravel

Brand: Vietravel

Agency: The Secret A

Production: Freelancer work

Published/Aired: May 10,2018

Posted: 11/05/2018

SHARE
Description

Hè là phải chơi - chơi Hè có Vietravel Bạn đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ với “Biển xanh nắng vàng - Hè tràn cảm xúc” cùng Vietravel chưa?

Credits
Creative Director : Châu Chấn Quyền
Art Director : Trần Hiệp
Copywriter : Duong Tran
Account : Nguyen Thi Thuy Hanh