Trúc Nhân - Tươi Bất Ngờ

Brand: Mondelez Kinh Đô

Agency: Click Media

Production: Updating

Published/Aired: July 05,2017

Posted: 30/03/2018

SHARE
Description

"Thật Bất Ngờ" đã trở lại nhưng lần này Trúc Nhân sẽ cùng với Kinh Đô mang tới MV "Tươi Bất Ngờ"

Credits
Client : Kinh Đô
Creative Agency : Click Media