Danh sách shortlist Agency Network of the Year 2016

Sau khi công bố shortlist Agency of the Year 2016 vào hôm 14/11 vừa qua. Hôm nay, Campaign Asia đã công bố tiếp danh sách shortlist các Agency Network of the Year 2016. Sau đây là danh sách:

Hạng mục các Agency

Creative Network of the Year:

 • TBWA\Asia Pacific BBDO Asia Pacific
 • Y&R Asia
 • Ogilvy & Mather Asia Pacific
 • McCann Worldgroup
 • Hakuhodo

Media Network of the Year:

 • Dentsu media
 • Vizeum Asia Pacific
 • OMD Asia Pacific
 • PHD Asia Pacific
 • Havas Media Asia Pacific
 • Mindshare Asia Pacific
 • Carat Asia Pacific

Digital Network of the Year:

 • DigitasLBi
 • Proximity Asia-Pacific
 • TBWA’s Digital Arts Network Asia
 • Isobar Asia Pacific
 • Ogilvy & Mather Asia Pacific
 • Dentsu media