Downy KZ - Hương thơm mới 100% tinh dầu thiên nhiên

Client: Downy KZ

Agency: Saatchi Singapore

Production house: ECHO PRODUCTION

Lượt thích0Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

Downy KZ - Hương thơm mới 100% tinh dầu thiên nhiên

Credits

Client: Downy KZ

Agency: Saatchi Singapore

Director: Richard D'Alessio

Production house: ECHO PRODUCTION

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Tường Minh
Tường Minh

Content Writer | Advertising Vietnam

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

Thuận Duyên
Thuận Duyên

Content Writer | Advertising Vietnam

Lý Tú Nhã
Lý Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Thu Nguyệt Unique OOH
Thu Nguyệt Unique OOH

Trưởng phòng Truyền thông | Unique Integrated Outdoor Advertising