ĐỦ YÊU THƯƠNG LÀ TRỌN VẸN SUM VẦY - Đến Manwah Thưởng lẩu sum vầy | Phim ngắn Tết 2021

Lượt thích3Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

ĐỦ YÊU THƯƠNG LÀ TRỌN VẸN SUM VẦY - Đến Manwah Thưởng lẩu sum vầy | Phim ngắn Tết 2021 Gia đình, đâu đơn giản chỉ là cùng hộ khẩu, chẳng nhất thiết phải chung nhau cái họ. Chỉ cần đủ yêu thương là trọn vẹn sum vầy...

Credits

Client: Manwah - Taiwanese Hot Pot

Agency: Nomades

Production House: Little Red Ants Saigon

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

Tường Minh
Tường Minh

Content Writer | Advertising Vietnam

Mỹ Phượng
Mỹ Phượng

Editor | Advertising Vietnam

Thuận Duyên
Thuận Duyên

Content Writer | Advertising Vietnam

Trung Lê
Trung Lê

Editor | Advertising Vietnam