Events

[add_eventon_list number_of_months=”3″ show_year=”yes” add_eventon show_et_ft_img=’yes’]

Các đối tác có events, workshop liên quan tới quảng cáo, truyền thông, tiếp thị có thể gửi thông tin về email Info@advertisingvietnam.com để được hỗ trợ. Advertising Vietnam sẽ hỗ trợ truyền thông miễn phí tất cả các events nếu phù hợp với độc giả của website.