[English caption below]

_____________

Tham gia ngay iWit - Đấu trường tranh biện tại: https://bit.ly/round1-iwit

Hạn điền đơn đăng ký: 03/4/2022 - 24/4/2022

Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Tham gia ngay nhóm: fb.com/groups/iwitdebatecommunity

Tham khảo thể lệ tại: https://bit.ly/callingforwitees

Booklet chương trình: https://bit.ly/iwit-booklet

_____________

𝑯𝑬𝒀 𝑾𝑨𝑹𝑹𝑰𝑶𝑹𝑺, 𝑮𝑨𝑴𝑬 𝑶𝑵!

Đấu trường iWIT đã chính thức mở cánh cổng thành đầu tiên. Hỡi các chiến binh tài năng, không biết các bạn đã sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên này chưa nhỉ? Trận chiến đầu tiên này hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị với tên gọi 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟏: 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐢𝐭𝐞𝐬𝐬. 


Quy trình tham gia:

Đăng ký tham bằng cách điền thông tin thành viên vào đơn đăng ký do Ban tổ chức cung cấp. Đối với các thí sinh chưa đủ thành viên thì Ban tổ chức sẽ dựa vào đơn đăng ký và kết nối các bạn với nhau thông qua buổi meeting sắp xếp đội được diễn ra trực tuyến.

Khi đã đủ 3 thành viên/ đội, đội thi chọn một trong ba chủ đề của Ban tổ chức và hoàn thành bài thi dưới dạng video (5 - 10 phút) và gửi tới vào Form của Ban tổ chức (form nộp sản phẩm được gửi tới đội thi qua email sau khi cá nhân/ đội thi hoàn thành đơn đăng ký)

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

 

Chủ đề: Đội dự thi hãy làm một video giới thiệu các thành viên, kinh nghiệm tranh biện của nhóm và trình bày quan điểm về một trong hai chủ đề sau:

Sự phát triển vũ bão của Công nghệ trong thời đại ngày nay đang tạo ra một “thế hệ cúi đầu” vô cảm. Quan điểm của bạn về vấn đề trên và đưa ra giải pháp?

“Kỷ nguyên F0” đem lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến con người về hành vi và nhận thức. Quan điểm của bạn về vấn đề trên và đưa ra giải pháp?

 

Quyền lợi thí sinh: Các thí sinh tham gia tới vòng Đấu loại đều sẽ nhận được Chứng nhận tham gia cuộc thi và có cơ hội giành được những giải thưởng giá trị từ Ban Tổ chức.


Thông tin về Round 1: Calling for Witess 

Link đăng ký: https://bit.ly/round1-iwit

Thời gian đăng ký: 03/04 - 24/4

Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường CĐ-ĐH trên địa bàn Hà Nội


Vậy thì bạn còn ngần ngại bất cứ điều gì nữa mà hãy nhanh tay đăng ký tham gia ngay Đấu trường tranh biện iWIT. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc thi hết sức thú vị và đầy hứa hẹn mà các bạn sinh viên đều không muốn bị bỏ lỡ!

_____________

[English caption]

Join us now with IWit - Debate Competition at: https://bit.ly/round1-iwit

Application deadline: April 3 - April 24,

Check out the rules at: https://bit.ly/callingforwitees

Form of organization: Combined offline and online

_____________

𝑯𝑬𝒀 𝑾𝑨𝑹𝑹𝑰𝑶𝑹𝑺, 𝑮𝑨𝑴𝑬 𝑶𝑵!

iWIT Debate Competition has officially opened the first gate. Talented warriors, are you ready for this first battle? This first battle promises to bring you interesting experiences with the name 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟏: 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐢𝐭𝐞𝐬𝐬. 


In order to be able to set foot on the official stage, the contestants when participating in the first round need to follow the exact procedure given by the organizers:

Register to participate by filling in member information in the registration form provided by the Organizing Committee. For candidates who do not have enough members, the Organizing Committee will rely on the application form and connect you with each other through an online meeting to arrange the team.

When there is 3 members/team, the competition team chooses one of the three topics of the Organizing Committee and completes the test in the form of a video (5-10 minutes), and submits it to the Form of the Organizing Committee (the product submission form is submitted to the Organizing Committee). sent to the competition team via email after the individual/team completes the registration form)

Language: English


Topic: The participating team should make a video to introduce the members, their debate experience, and present their views on one of the following three topics:

The rapid development of Technology creates an emotionless "generation of bowing".

The “F0 Era” has brought many negative effects on people in terms of behavior and cognition.


Candidate benefits: Contestants participating in the “Wit Stage” will all receive a certificate of participation and have the opportunity to win valuable prizes from the Organizing Committee.

 _____________

Information about 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟏: 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐖𝐢𝐭𝐞𝐬𝐬:

Registration link: https://bit.ly/round1-iwit

Registration period: April 3 - April 17

Participants: 

Students of colleges and universities in Hanoi

So as not to be hesitant to do anything else, quickly register to participate in the iWIT Debate Competition. This will definitely be a very interesting and promising contest that the students don’t want to miss!

_____________

Mọi thông tin xin liên hệ:

Tel: 0328183855 - Ms. Nguyễn Thị Hoa Vy - Trưởng điều phối Đối ngoại.

Facebook: https://bitly.com.vn/d7vivk

Email: isday@vnuis.edu.vn