Công ty TNHH Hiip (gọi tắt là “Hiip”), một nền tảng influencer marketing dẫn đầu, đã nhận đầu tư vòng bắc cầu do Quỹ cơ hội đặc biệt Vulpes dẫn dắt. Mục tiêu của việc gây quỹ lần này là tận dụng các cơ hội M&A tiềm năng có thể phát sinh do COVID-19.


Hiip là nền tảng người ảnh hưởng hàng đầu ở Đông Nam Á với hơn 10.000 người ảnh hưởng và vẫn tăng trưởng ngay cả trong thời gian dịch bệnh. “Doanh thu của chúng tôi vào tháng 6 năm 2020 là gấp đôi so với tháng 6 năm 2019”, ông Phi Nguyễn, CEO của Hiip cho biết. “Tất cả các chi nhánh của chúng tôi tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đã phục hồi nhanh chóng sau một cuộc suy giảm nhẹ và hiện chúng tôi đang định vị để phát triển hơn nữa. Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn vốn này để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu khu vực của mình thông qua việc mở rộng ở các quốc gia khác.”


Field Pickering, Đối tác Quản lý của Quỹ Cơ hội Đặc biệt Vulpes cho biết: “Quỹ này được tạo ra đặc biệt để tận dụng các cơ hội liên quan đến virus. Chúng tôi đã xem xét bối cảnh cạnh tranh của các doanh nghiệp influencer marketing ở Đông Nam Á và tin rằng Hiip ở vị thế tốt nhất cho sự tăng trưởng mạnh mẽ khi Công ty mở rộng hoạt động của mình trên khắp Đông Nam Á.”


Về Hiip


Hiip là nền tảng người ảnh hưởng hàng đầu ở Đông Nam Á, giúp hơn 500 thương hiệu kết nối và làm việc với hơn 10.000 người có ảnh hưởng xã hội dựa trên kho dữ liệu lớn và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng tôi có văn phòng tại Singapore, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.


Về Quỹ Cơ hội Đặc biệt Vulpes


Quỹ Cơ hội Đặc biệt Vulpes là một phương tiện đầu tư được thành lập bởi Công ty quản lý quỹ Vulpes để đầu tư vào các công ty nhằm tận dụng các cơ hội đến từ việc trì hoãn đầu tư của VC do Covid-19 khi mà những công ty tốt và tăng trưởng nhanh này đối mặt với các thách thức gọi vốn mà những nhà đầu tư sẵn lòng đầu tư bây giờ.


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Website: https://hiip.asia Email: phi.nguyen@hiip.asia