Theo khảo sát mới nhất của CMO, các nền tảng xã hội càng chứng tỏ tầm quan trọng trong đại dịch, mang về nguồn lợi nhuận đáng kể cho các công ty.


Trong năm 2022, các nền tảng xã hội hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Để tận dụng lợi thế này, các marketer cần lên kế hoạch chiến lược truyền thông xã hội dựa trên những xu hướng mới nhất, đồng thời tiếp cận khách hàng “đúng người, đúng thời điểm”. 


Cùng tìm hiểu về những xu hướng Social Media theo phân tích của Grazitti Interactive để đạt hiệu suất truyền thông tối ưu hơn trong năm 2022!Theo Social Media Today

Thuận Duyên | Advertising Vietnam