Niềm tin với thương hiệu là nền tảng tạo nên lòng trung thành của khách hàng. Nhưng đâu là những yếu tố giúp các doanh nghiệp nhỏ đạt được sự trung thành đó? 


Để hiểu hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng đối với những doanh nghiệp nhỏ, Salesforce đã thực hiện một cuộc khảo sát để tìm ra cách thức giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể chiếm lấy trái tim và lòng trung thành của khách hàng. 


Nhìn chung, kết quả cho thấy hầu hết các đối tượng phỏng vấn đều quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của họ được đáp ứng như thế nào bởi các thương hiệu. Bên cạnh đó, các con số cũng chỉ ra rằng sự tin tưởng chính là ưu tiên của các doanh nghiệp nếu như họ muốn khách hàng hiện tại trở thành khách hàng trung thành với thương hiệu.Nguồn: Salesforce