Giải thưởng “Marketing for Development” (M4D Awards) là giải thưởng được tổ chức và quản lý bởi Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) phối hợp cùng tổ chức Pro!NGO e.v. (Đức), tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Oxfam Vietnam.


Giải thưởng nhằm vinh danh các marketer/nhà sáng tạo truyền thông với các chiến dịch marketing/truyền thông hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, khuyến khích và thúc đẩy cộng đồng marcom lồng ghép các giá trị phát triển bền vững khi lên kế hoạch và thực thi các hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức. Ra mắt vào năm 2021, M4D Awards dành cho tất cả cá nhân, đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực marketing, truyền thông, thương hiệu, quảng cáo đến từ các công ty, nhãn hàng, agency, tổ chức xã hội hoạt động tại Việt Nam.


Nối tiếp tinh thần, sứ mệnh của mùa 1, M4D Awards đã chính thức khởi động mùa 2 với nhiều cải tiến. Với ban chuyên môn chấm chọn là các marketer có kinh nghiệm và những chuyên gia trong lĩnh vực CSR/ CSV và Giới tại Việt Nam, M4D Awards hứa hẹn sẽ là một sân chơi công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, chuyên môn cao.


🔸 ĐIỀU KIỆN THAM DỰ


- Đối tượng đăng ký tham dự là cá nhân/ đại diện nhóm tác giả sáng tạo sản phẩm truyền thông, các phòng ban liên quan đến lĩnh vực Truyền thông - Thương hiệu - Marketing - Phát triển bền vững của Doanh nghiệp/ Agency/ Tổ chức xã hội.


- Sản phẩm tham dự là các ý tưởng/ sản phẩm/ dự án/ chiến dịch marketing/ marcom tiêu biểu có đáp ứng một (hoặc hai) yếu tố sau:

✔ Yếu tố CSR (corporate social responsibility - trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) và/hoặc CSV (creating shared value - tạo giá trị chung);

✔ Lồng ghép thông điệp thúc đẩy bình đẳng, đa dạng và dung hợp giới (gender equity, diversity & inclusion), phá bỏ định kiến, khuôn mẫu giới.


- Các sản phẩm được thực hiện trong giai đoạn 2021-2022 và chưa được tôn vinh tại Giải thưởng “M4D Awards - Marketing for Development” năm 2021.


🔸 THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG


- 05 giải dành cho các ý tưởng/chiến dịch/sản phẩm/dự án marketing/truyền thông có yếu tố CSV (Creating shared value - tạo giá trị chung) và/hoặc CSR (Corporate social responsibility - trách nhiệm xã hội doanh nghiệp)


- 05 giải dành cho các ý tưởng/chiến dịch/sản phẩm/dự án marketing/truyền thông có lồng ghép yếu tố Giới


🔸 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ


Các sản phẩm đăng ký xét chọn giải thưởng hoàn thiện thông tin theo biểu mẫu tại link: https://bit.ly/M4DAwards2022.


Lưu ý: Người/ đại diện nộp sản phẩm tham dự phải có thẩm quyền/ chịu trách nhiệm với quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm (BTC Giải thưởng không chịu trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào về vấn đề này)


🔸 THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ


  • Thời gian nhận bài đăng ký: đến hết ngày 15/02/2023
  • Thời gian công bố kết quả: 24/02/2023 (dự kiến)
  • Thời gian GALA vinh danh M4D Awards 2022: 03/03/2023 (dự kiến)


Chi tiết về cách thức đăng ký tham dự, thể lệ và tiêu chí, vui lòng xem tại: https://csvhub.vn/pages/m4d-awards


Mọi thắc mắc về Giải thưởng M4D 2022 vui lòng liên hệ BTC qua email: m4daward@red.org.vn