LAZADA - CHIPU FREESHIP HÈ 2020

Client: Lazada

Production house: Alien Media

Lượt thích0Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

iTVC included in series produced for Lazada in 2020 by Alien Media.

Credits

Client: Lazada

Production house: Alien Media

Director: Chris Vu

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Kim Ngọc
Kim Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

Quan Dinh H.
Quan Dinh H.

Content Writer | Advertising Vietnam

Phương Anh Nguyễn
Phương Anh Nguyễn

Content Creator | Advertising Vietnam

YouNet Media
YouNet Media

YouNet Media

Ori Marketing Agency
Ori Marketing Agency

Ori Marketing Agency