“Life Before Ashes” – Chiến dịch về hiến tạng ở Ấn Độ

Tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Ấn Độ – The Social Street và MOHAN Foundation đã thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân về hiến tạng.

Theo ước tính, có khoảng 5 triệu người chết ở Ấn Độ mỗi năm do thiếu nội tạng cấy ghép. Mặc dù điều này đã được đưa vào các cuộc hội thoại nhằm nâng cao nhận thức của người dân tại hầu hết các bệnh viện, thế nhưng tỷ lệ hiến tặng nội tạng trong nước vẫn rất thấp.

Để giải quyết thách thức này, The Social Street và MOHAN Foundation (Tổ chức hỗ trợ về hiến tặng nội tạng) – đây là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Ấn Độ đã thực hiện chiến dịch “Life Before Ashes” nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự khan hiếm về việc hiến tặng nội tạng ở Ấn Độ.

Chiến dịch đã trưng bày các bản mô phỏng nội tạng của con người để làm nổi bật tính khẩn cấp tình trạng này và làm cho khái niệm hiến tạng dễ chấp nhận hơn. Khu trưng bày gồm 4 bản mô phỏng trái tim con người, gan, nhãn cầu và thận – được làm từ hỗn hợp bùn và tro cốt của những người chết. Một thông điệp rõ ràng và đơn giản để làm cho mọi người nhận ra rằng những gì bây giờ đã trở thành đống tro tàn, có thể là trái tim hoặc thận của một người khỏe mạnh khác.

Nhật Xuyên / Advertising Vietnam

*Nguồn: Brandingasia