Creative trong IMC bây giờ khó lắm, phải đâu chuyện đùa. IMC nay đã khác IMC xưa rất nhiều khi vai trò của chiếc Core Access lên ngôi làm kim chỉ nam để dàn trận sáng tạo trên muôn trùng “touch point”. 


Mỗi kênh là mỗi Idea đi đu đưa đi với Consumer, nhưng gặp nhau dù trên Digital, hay ở Offline thì đó là cái duyên, và đừng nên bỏ lỡ câu chuyện gắn kết giữa Quảng Cáo IMC và Consumer với vai trò của Creative.
Đăng ký ngay lớp Creative IMC, để mình gặp nhau học làm Idea thật hay để ở lại với Consumer nhé!


HOW TO MAKE A CREATIVE IMC PROPOSAL

>> Khai giảng: Ngày 05/01/2021

>> Thông tin chi tiết: https://www.boldcreativelab.com/creativeimc