[Maggi] Vào bếp nối yêu thương: Vận dụng hiệu quả kênh truyền thông để lan toả thông điệp ý nghĩa trong mùa dịch


Bài viết do nhóm sinh viên UFM tìm hiểu và đánh giá theo góc nhìn chủ quan.

[Maggi] Vào bếp nối yêu thương: Vận dụng hiệu quả kênh truyền thông để lan toả thông điệp ý nghĩa trong mùa dịch

Phan Công Thành

Phan Công Thành

University of Finance and Marketing

14 Thg 05 2021

Lưu

Cùng chuyên mục