Mới đây, Microsoft đã công bố những thay đổi và định hướng mới nhằm gắn kết sâu sắc hơn mối quan hệ với các nhân viên, đồng thời nâng cao văn hóa nơi làm việc.


Vài năm trước, tập đoàn đã cấm những người tham gia phỏng vấn hỏi về vấn đề tiền lương. Từ năm 2014 đến nay, Microsoft đã cung cấp mức lương bằng nhau cho hầu hết các vị trí, đồng thời đưa ra phân tích lương hằng năm và dữ liệu lương công khai. Để tạo ra không gian làm việc an toàn, minh bạch và bình đẳng, Microsoft sẽ cam kết công khai mức lương cho tất cả các vị trí mà họ đăng tuyển tại Hoa Kỳ. Quá trình thực hiện sẽ bắt đầu muộn nhất là vào tháng 1/2023.


Microsoft sẽ sớm công khai tất cả các mức lương khi tuyển dụng nhân viên tại Hoa Kỳ


Công khai mức lương là một trong bốn thay đổi trong môi trường làm việc mà Microsoft công bố vào ngày 08/06. Ba điều còn lại lần lượt là:

  • Xóa các điều khoản cạnh tranh khỏi thỏa thuận dành cho các nhân viên tại Hoa Kỳ (ngoại trừ đội ngũ lãnh đạo cấp cao)
  • Cấm nhân viên Microsoft có những hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, trả thù, tấn công tình dục hoặc vi phạm lương và giờ làm
  • Tiến hành kiểm tra quyền dân sự đối với các chính sách và thông lệ về lực lượng lao động.


Amy Pannoni, Phó Tổng cố vấn Nhân sự Pháp lý về Đối ngoại và Pháp lý của Microsoft cho biết: "Chúng tôi tin rằng những sáng kiến về việc cải thiện môi trường làm việc là những thay đổi tích cực cho nhân viên của chúng tôi. Điều này cũng góp phần thể hiện con người là trái tim và linh hồn của công ty."


Microsoft chú trọng đầu tư vào nhân viên


Ngoài ra, trong những năm qua Microsoft cũng đã đầu tư sâu rộng vào các nguồn lực như chăm sóc sức khỏe tinh thần của nhân viên, chẳng hạn thực hiện các khảo sát ẩn danh hằng ngày và định kỳ 6 tháng. Microsoft đã cùng các nhân viên tạo ra Sáng kiến Bình đẳng Chủng tộc (Racial Equity Initiative), các kiến thức về sự Đa dạng và Hòa nhập (Diversity & Inclusion - D&I) cấp thương mại,...


Theo Microsoft, Design Taxi

Kim Ngọc / Advertising Vietnam