phần trước, Advertising Vietnam đã phân tích về vai trò của PR (Quan hệ công chúng) trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những tiêu chí, khía cạnh và thang điểm để đánh giá một bản kế hoạch PR hiệu quả và có giá trị, thông qua những phân tích của cuốn sách “Advertising: An IMC Perspective 4e” (trang 451- 452).  


4 giai đoạn thiết lập kế hoạch PR


Trong bất kỳ hoạt động nào, việc lên kế hoạch sẽ giúp bạn tối ưu hoá các nguồn lực và đạt được kết quả. Các chiến dịch PR cũng không phải ngoại lệ. Thông thường sẽ có 4 giai đoạn của lập kế hoạch PR:


(1) Nghiên cứu định hướng: phân tích tình hình, tổ chức và công chúng

(2) Chiến lược: thiết lập các mục đích, mục tiêu, chiến lược thực thi và phản ứng trong các tình huống

(3) Chiến thuật: Đề ra các chiến thuật phù hợp với chiến lược

(4) Nghiên cứu đánh giá: đánh giá kế hoạch PR


Cùng với bốn giai đoạn này, các bạn cũng nên xem xét các tiêu chuẩn đạo đức vì các chiến dịch PR luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng. Đồng thời, việc lập kế hoạch dự phòng để ứng biến trước các vấn đề nảy sinh trong chiến dịch cũng quan trọng không kém.


Có thể nhận thấy rằng, thương hiệu đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất khi có sự phối hợp ăn ý giữa kế hoạch PR và truyền thông marketing. Phần lớn các kế hoạch này sẽ bao gồm những nội dung lớn như nghiên cứu, mục tiêu, chiến lược, chiến thuật, tiến độ thực hiện và đánh giá. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý giúp bạn “chấm điểm” mức độ hiệu quả của một bản kế hoạch PR:
Ngọc Anh / Advertising Vietnam

Theo: Sách “Advertising: An IMC Perspective 4e”