N-sao (phiên bản được chiều) | Grab x Suboi

Client: Grab

Agency: MSL Vietnam

Production house: UCreative

lượt xem237Lượt thích2Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

N-sao (phiên bản được chiều) | Grab x Suboi

Credits

Client: Grab

Agency: MSL Vietnam

Production House: UCREATIVE

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Content Leader | Advertising Vietnam

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

Tú Nhã
Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Hồng Ân
Hồng Ân

Content Creator | Advertising Vietnam