PEPSI Tết x Lang LD x Wowy x Suboi x Karik - Không gì cản bước bạn về nhà

Client: Pepsi

Agency: KI SAI GON

Production house: May Production

Lượt thích0Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

PEPSI Tết x Lang LD x Wowy x Suboi x Karik - Không gì cản bước bạn về nhà Pepsi #BringTetHome #NothingStopsYouFromComingHome

Credits

Client: Pepsi

Director: Daniel Benmayor

Agency: KI SAI GON

Production house: May Production 


Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Kim Ngọc
Kim Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

Trang Ngọc
Trang Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

SECOMM
SECOMM

Full-service Ecommerce Solution Provider

Thanh Thảo
Thanh Thảo

Content Creator | Advertising Vietnam

Hằng Trần
Hằng Trần

Content Creator | Advertising Vietnam