Print Ad chống ngược đãi động vật của Tier im Recht

Trên thế giới mỗi năm có hàng triệu động vật đang bị ngược đãi và tước đi quyền cơ bản của chúng. Với thông điệp “ Một số loài động vật đang bị đối xử không hơn rác thải bỏ đi, hãy cùng chúng tôi giúp chúng”, chiến dịch của tổ chức Tier iam Recht đã phần nào thành công trong việc kêu gọi mọi người quyên góp để cùng nhau xóa đi vấn nạn này.

tir-animals-like-garbage-01_aotw_0

tir-animals-like-garbage-03_aotw

tir-animals-like-garbage-02_aotw


Credits:
Advertising Agency: Ruf Lanz, Zurich, Switzerland
Creative Directors: Danielle Lanz, Markus Ruf
Art Director: Isabelle Hauser
Copywriter: Markus Ruf
CGI: Carioca Studio@Visualeyes International
Account Executive: Linda Egloff.