Rhymastic x Suboi | Cả Ngàn Lời Chúc | Official Music Video

Brand: OMO

Creative agency: Creativehunts

Production house: Lee Films

lượt xem157Lượt thích0Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

Rhymastic x Suboi | Cả Ngàn Lời Chúc | Official Music Video

Credits

Brand: OMO Vietnam

Directed by TanDS

PH: Lee Films

Creative Agency: Creativehunts

Lyric & Performance: Suboi x Rhymastic

Music Producer: Rhymastic

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Tú Nhã
Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

SEONGON - Google Marketing Agency
SEONGON - Google Marketing Agency

Marketing Executive | SEONGON

Thanh Huyền Unique OOH
Thanh Huyền Unique OOH

Chuyên viên Truyền thông | Unique Integrated Outdoor Advertising

Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup
Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup

Ban tổ chức | Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup