Tag: #Báo cáo mới nhất của kantar về người tiêu dùng Việt trong mùa mua sắm tết 2017

Tác giả nổi bật

Kim Ngọc
Kim Ngọc

Content Writer | Advertising Vietnam

Hằng Trần
Hằng Trần

Content Creator | Advertising Vietnam

Reputa - Social Listening
Reputa - Social Listening

Trung Tâm Không Gian Mạng VIettel

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh

Editor | Advertising Vietnam

Lý Tú Nhã
Lý Tú Nhã

Content Specialist | Advertising Vietnam