Tag: #Dentsu mua lại Redder

Tác giả nổi bật

Hiền Phương
Hiền Phương

Content Writer | Advertising Vietnam

Tú Nhã
Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Minh Hoàng
Minh Hoàng

Copywriter | Advertising Vietnam

SEONGON - Google Marketing Agency
SEONGON - Google Marketing Agency

Marketing Executive | SEONGON

Thu Nguyệt Unique OOH
Thu Nguyệt Unique OOH

Trưởng phòng Truyền thông | Unique Integrated Outdoor Advertising