Tag: #Ogilvy dùng Tinder để tìm "bạn đời" cho chú Tế Giác

Tác giả nổi bật

Hằng Trần
Hằng Trần

Content Creator | Advertising Vietnam

Kim Ngọc
Kim Ngọc

Content Writer | Advertising Vietnam

ACCESSTRADE Vietnam
ACCESSTRADE Vietnam

ACCESSTRADE Vietnam

Trang Ngọc
Trang Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

Thu Nguyệt Unique OOH
Thu Nguyệt Unique OOH

Trưởng phòng Truyền thông | Unique OOH