Tag: #Ogilvy dùng Tinder để tìm "bạn đời" cho chú Tế Giác

Tác giả nổi bật

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Content Leader | Advertising Vietnam

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

Phượng Trần
Phượng Trần

Editor | Advertising Vietnam

Minh Hoàng
Minh Hoàng

Copywriter | Advertising Vietnam

Linh Hà
Linh Hà

Content Writer | Advertising Vietnam

Podcast mới