TenMax cung cấp dịch vụ quảng cáo sử dụng Google DV360, giúp khách hàng nắm gọn toàn bộ kế hoạch quảng cáo của mình.


Việc bổ sung Google DV360 vào chuỗi dịch vụ của mình đã cho phép TenMax mang tới cho các thương hiệu và doanh nghiệp tại Việt Nam một giải pháp hoàn chỉnh, giúp họ xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo một cách hiệu quả; đồng thời, tiến độ quảng cáo cũng như các thông tin chi tiết khác cũng được thu thập một cách đầy đủ.


Một số khách hàng của TenMax từ các ngành khác nhau đã hưởng nhiều lợi ích từ việc ứng dụng Google DV360, đặc biệt là các thương hiệu trong ngành ô tô và bảo hiểm. Trong những chiến dịch thành công của khách hàng, Google DV360 đã thể hiện sự tối ưu qua việc giúp các thương hiệu ngành ô tô giảm 30% chi phí quảng cáo và giúp các thương hiệu bảo hiểm đạt mức CPC thấp hơn 70% so với dự kiến.


Google DV360 là công cụ tiếp thị hoàn thiện, bao quát quá trình mua quảng cáo có lập trình, cung cấp kho không gian quảng cáo chất lượng, đồng thời sử dụng công nghệ máy học khiến quá trình mua được tự động và tối ưu hoá. Không chỉ vậy, công cụ này còn giúp nhà tiếp thị lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, nắm bắt được những insight quan trọng về đối tượng mục tiêu cũng như dữ liệu quảng cáo.

Theo TenMax