2021 là năm sôi động trong lịch sử 21 năm vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam khi số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước là con số lớn nhất trong lịch sử. Tính chung năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán mới, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).


Cùng với sự thăng hoa trên thị trường chứng khoán, Mạng xã hội bùng nổ thảo luận về chứng khoán với 11,9 triệu thảo luận và 2,9 triệu người tham gia thảo luận. Khi so sánh dữ liệu Số lượng tài khoản mở mới và Số lượng thảo luận về chủ đề Chứng khoán trên mạng xã hội trong năm 2021, chúng ta dễ thấy mối tương quan thuận. 


Từ đó cho thấy Mạng xã hội phản ánh được chuyển động, diễn biến của thị trường chứng khoán.


Tải báo cáo đầy đủ tại đây


Mạng xã hội là kênh thông tin quan trọng đối với Nhà đầu tư 


Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư F0 thì Mạng xã hội đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng, là nơi nhà đầu tư tìm kiếm thông tin, cập nhật và trao đổi về tình hình thị trường. 


Tổng quan trên mạng xã hội có 05 đối tượng thảo luận được chia thành 02 nhóm chủ đạo. Trong đó, Nhóm đối tượng truyền tải thông tin đóng vai trò là nhóm tạo ra ảnh hưởng, tác động & dẫn dắt nhóm hấp thụ thông tin: 


  • Nhóm truyền tải thông tin bao gồm công ty chứng khoán, Influencer, Chuyên gia tài chính, Brokers và các nhà đầu tư F0, Fn. 
  • Nhóm hấp thụ thông tin bao gồm các nhà đầu tư F0, Fn. Ngoài ra, trên mạng xã hội, Chứng khoán là một trong 10 ngành có độ nhạy cảm về thông tin nói chung và đặc biệt là tin tiêu cực nói riêng. Tin tiêu cực có thể tác động đến mọi chủ thể trong thị trường & diễn biến thị trường, nhất là tin tiêu cực chưa được kiểm chứng hoặc fake news. 


Các công ty chứng khoán đang được thảo luận như thế nào trên mạng xã hội? 


Top 10 công ty chứng khoán sôi nổi nhất trên Mạng xã hội


Trong 3 tháng gần đây, VNDS, SSI, VPS đang là 3 thương hiệu có lượng thảo luận liên tục vượt trội trong lĩnh vực chứng khoán so với các thương hiệu còn lại. VNDS dù không triển khai nhiều hoạt động nhưng vẫn được nhà đầu tư thảo luận nhiều nhờ vào việc đội ngũ broker đông đảo tích cực trên MXH. SSI là thương hiệu rất tích cực triển khai hoạt động trên MXH cũng như có lượng thảo luận tự nhiên từ người dùng cao nhất, đây cũng là điểm khác biệt của SSI với 2 công ty chứng khoán còn lại.