Trang chủ Video Showcase Quảng cáo Tết 2020 Coca Cola Việt Nam "Kết Nối Nhà...

[Video] Quảng cáo Tết 2020 Coca Cola Việt Nam “Kết Nối Nhà Nhà, Tết Thêm Rộn Rã”

“Kết Nối Nhà Nhà, Tết Thêm Rộn Rã” do Dentsu Việt Nam thực hiện