Trang chủ Video Showcase Quảng cáo Tết 2020 của Pepsi: Tết mà, mở Pepsi, vui...

[Video] Quảng cáo Tết 2020 của Pepsi: Tết mà, mở Pepsi, vui cái đã!

“Hóa đá” trước những tình huống khó đỡ ngày Tết? Người thân trong nhà nhưng không nhớ mặt, mấy đứa em vòi vĩnh lì xì, hay những câu hỏi gây “bí” không biết trả lời làm sao? Nhưng Tết mà, đừng để những chuyện ”khó đỡ” làm bạn mất vui. Cùng Pepsi, hãy làm cho cái Tết thêm vui, thêm kết nối với gia đình, thay vì để tâm mấy chuyện nhỏ này. Bởi vì … TẾT MÀ, MỞ PEPSI, VUI CÁI ĐÃ!!!

Credit:

  • Client: Suntory Pepsico
  • Creative agency: BBDO Việt Nam
  • Production House: May Production