VINFAST - DẪN LỐI TIÊN PHONG

Client: VinFast

Agency: TBWA Vietnam

Production house: May Production

Lượt thích2Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

VINFAST - DẪN LỐI TIÊN PHONG - Hành trình dẫn lối, tiên phong chinh phục

Credits

Client: VinFast

Agency: TBWA\ Group Vietnam

Production house: May Production

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Kim Ngọc
Kim Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

Trang Ngọc
Trang Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

SECOMM
SECOMM

Full-service Ecommerce Solution Provider

Thanh Thảo
Thanh Thảo

Content Creator | Advertising Vietnam

Hằng Trần
Hằng Trần

Content Creator | Advertising Vietnam