Đại dịch COVID-19 khiến phần lớn cuộc sống của chúng ta dịch chuyển sang môi trường internet. Chúng ta đã quen với mua hàng trực tuyến, quen với việc tiếp cận quảng cáo online. Khi mở cửa trở lại, các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc bắt kịp với những chuyển biến mạnh mẽ trong hành vi và thói quen tiêu dùng của khách hàng.


Trên không gian số, làm sao để tìm ra khách hàng có nhu cầu nhưng đang phân vân với sản phẩm của bạn? Làm sao để tổng hợp hàng loạt data và sàng lọc nhóm khách hàng có khả năng mua sắm nhất?

Lúc này, AI chính là câu trả lời!


Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận nội dung thuyết trình qua recap của sự kiện Digital Landscape: Strategy for Survival and Speed Up with Personalized Customer Journey ngay tại đây: https://themillennials.life/appier-ung-dung-ai-toi-uu-customer-journey/