Sau tập ba phát sóng của series ‘Tài Năng Cũng Cần Chiến Lược’, các bạn newbie đã có thể định hình được tấm bản đồ cho bản thân trên con đường nghề nghiệp từ việc chọn ngành, chọn nghề và môi trường học tập. Với tập 4 của series này, anh Donald Nguyễn sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích trong những năm đầu đi làm, giúp các bạn newbie có thể phát triển bền vững hơn trong hành trình sự nghiệp.


Cụ thể, ở năm đầu tiên, các bạn newbie nên chọn những công việc mang tính bước đệm và có nhiều cơ hội để các bạn được cọ xát, trải nghiệm thực tế. Đến năm thứ hai đi làm, đây sẽ là năm mà các bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành và biết được bản thân phù hợp với hướng phát triển nào, từ đó các bạn sẽ có lựa chọn về con đường sự nghiệp của mình một cách phù hợp. Ở năm thứ ba, nhân sự đã có độ “chín" về mặt trải nghiệm và có thể phát triển chuyên môn, thăng tiến lên vị trí quản lý hay lựa chọn nhảy việc sang lĩnh vực mới, phát triển kỹ năng mềm và xây dựng thương hiệu cá nhân.


Lắng nghe trọn series podcast thực hiện bởi Advertising Vietnam tại đây.