[Download] Báo Cáo Nghiên Cứu Về Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Việt Nam 2014

Báo cáo nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng online được TNS Australia/Google thực hiện tháng 9/2014. Trong báo cáo lần này, người tiêu dùng sống ở Việt Nam và có thể truy cập internet được chia thành bốn nhóm chính:

  1. Nhóm mua online gần đây
  2. Nhóm mua online đã lâu
  3. Nhóm chưa từng mua online
  4. Nhóm nguồn bán buôn

Một số điểm chính trong báo cáo:

Google Online Shopper 1

Hơn 44% người online tại Việt Nam chưa từng mua hàng trực tuyến. Đây cũng là con số rất khả quan có tiềm năng bán hàng online ngày càng tăng và đối tượng vẫn chưa bảo hòa. Quan trọng chú tâm vào dịch vụ để thu hút thêm người dùng.

Google Online Shopper 2

Các mặt hàng điện thoại, đồ điện tử và sách là các mặt hàng có triển vọng phát triển cao trong tương lai.

Google Online Shopper 3

Nổi lo ngại của người dùng online là không được trải nghiệm thử sản phẩm. Hơn 57% người dùng muốn được chạm thử món hàng trước khi mua. Trong báo cáo này ta có thể tìm hiểu được các lý do và rào cản ảnh hưởng tới việc mua hàng online. Tác động của quảng cáo trực tuyến tới quyết định mua hàng. Để xem chi tiết các bạn có thể tải miễn phí ở mục download dưới đây.

Trung Nguyễn/Cuộc Sống Ageny

Download báo cáo miễn phí dưới đây:

down-button