Biển báo giao thông “người thật”

101

Đây là bộ Print Ad tuyên truyền an toàn giao thông do MullenLowe Trung Quốc thực hiện. Trong chiến dịch truyền thông này, Agency đã sử dụng “người thật” để làm biển báo giao thông. Đây cũng chính là những người đã bị tai nạn và chịu thương tật suốt đời do sự thiếu ý thức của các tài xế khi lái xe. Những biển báo “người thật” sẽ đứng ở góc đường và cầm biển báo giao thông. Chắc chắn khi đã tận mắt chứng kiến những tác hại mà mình có thể gây ra cho người khác, các tài xế sẽ không thể cố tình làm ngơ các biển báo giao thông như họ vẫn thường làm hằng ngày

Đây là một trong những quảng cáo Print Xuất sắc nhất năm 2013 và đã đoạt giải Vàng tại Cannes Lion 2014.

bien-bao-nguoi-that bien-bao-nguoi-that bien-bao-nguoi-that bien-bao-nguoi-that bien-bao-nguoi-that bien-bao-nguoi-that