Lời hứa giữa Cha và Con gái trong Video về an toàn giao thông

127

Toyota tung ra TVC tại 16 quốc gia tại khu vực Châu Á về an toàn giao thông. Trong video lần này, agencyTYA Singapore đã sử dụng insight “không một bậc cha mẹ nào lại muốn thất hứa với con cái mình” để làm nổi bật lên nội dung.