Quảng cáo K9 Online – AMI

Bạn nghĩ sao về việc huấn luyện các chú chó làm quen với internet để giúp đỡ những người mù. Trong cuộc sống hiện đại, việc làm quen với internet là điều hiển nhiên. Nhưng những người mù sẽ không thể làm làm quen với internet. Và giải pháp của K9 Online là sử dụng các chú chó để hướng dẫn.