Tổng Hợp Những Thiết Kế Bao Bì Đặc Sắc

Advertising Vietnam đã có những tổng hợp về print ad và TVC, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một chuyên mục hoàn toàn mới về thiết kế bao bì của những thương hiệu trên khắp thế giới nếu như concept thiết kế Nobori của Coca Cola hoặc mới đây nhất là thiết kế bao bì Coca Cola Tết 2017.

Hy vong những thiết kế đầy nghệ thuật và đầy sáng tạo dưới đây sẽ giúp bạn thư giãn đầu óc và có thêm cảm hứng sáng tạo.


Pet Crock Cookies
Agency: in-house

package1


Yumyum Baby Food
Agency: n/a

package2 package2-1


Natural GM Food 
Agency: in-house
Designer: Andrew Clarke

package3 package3-2 package3-1


Sleek MakeUP 
Agency: FutureBrand

package4-1 package4-2


Wanderlust 27 87
Agency: n/a

package5-1 package5-2


Marco Polo 
Agency: n/a
Designer: Kayla Dohmen

package6-2 package6-1 package6-3


Bibelot
Agency: in-house

package7-1 package7-2


Puro Water Bottle
Agency: in-house

package8-1 package8-2 package8-3


Full of Flavours 
Agency: in-house

package9-1 package9-2


PROTON Olive Oil 
Agency: in-house
Designer: Thanos Dianisis

package10-1 package10-2